Skip to main content

Maakt dit de weg vrij voor beschuldigingen kindermishandeling in vechtscheidingen?

Uiteraard niet! Koen Geens stelt voor om het recht van het kind op een geweldloze opvoeding in het Burgerlijk Wetboek in te schrijven. Het gaat hier om een kinderrecht dat wettelijk verankerd zal worden.

Het kind staat centraal: indien je zoon of dochter een tik of meer krijgt, zal het voortaan helemaal duidelijk zijn dat dit onaanvaardbaar is. Het beste wat je als ouder voor je kind kan doen, is helpen vermijden dat het zich opnieuw voordoet. Ongeacht of je zelf of de andere ouder de tik uitdeelde, is het je verantwoordelijkheid als ouder om uit te zoeken wat er aan de hand is.  Even de controle verloren, ten einde raad in een moeilijke opvoedingssituatie of een pedagogische tactiek?

Slagen en verwondingen toebrengen is net als elke andere vorm van geweld nu al verboden, ook bij je eigen kind. Je kind heeft echter pas baat bij gerechtelijke stappen tegenover zijn ouder wanneer alle dialoog onmogelijk is geworden. Een rechtszaak veroorzaakt immers enorm veel bijkomende schade voor het kind die evenzeer in de weegschaal moet worden gelegd.

Binnen koppels is de manier van opvoeden vaak oorzaak van ruzies. Als ex-partners is het helemaal een delicaat en ontvlambaar onderwerp. Een familiaal bemiddelaar helpt ouders om hierover met elkaar in gesprek te gaan zonder elkaar aan te vallen. Kinderen opvoeden is en blijft een gezamenlijk project. Overleg tussen ouders is het grootste geschenk dat je je kind kan geven. Een ouderschapsplan legt de afspraken over de kinderen en de onderlinge communicatie tussen ouders vast, zodat elke ouder weet waar hij of zij aan toe is. Ouders hebben meestal het beste voor met hun kind, maar door hun scheiding zien ze mogelijks maar een deeltje van bepaalde situaties. Door samen in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar, kunnen ze samen zorgen voor een goede opvoeding, zonder pedagogische tik.