Skip to main content

Familieruzie

Contactherstel & uitpraten familieruzies

Ook broers, zussen en/of ouders kunnen onderling in een conflict verzeild geraken na een incident, na aanhoudende ergernis, omwille verschillende karakters, positie van schoonfamilie, ongelijke behandeling.

De ruzie tussen broers of zussen heeft effect op de hele familie en kan een familie uit elkaar doen vallen. Allen samen komen lukt immers niet meer en apart afspreken, komt vaak neer op een kant kiezen…

Ben je naast boos, ook ongelukkig over deze situatie of ben je getuige van dit leed in je familie ? Jullie zijn welkom om aan onze bemiddelingstafel met elkaar in gesprek te gaan. Wij zorgen ervoor dat op een respectvolle manier kan worden uitgesproken wat fout liep. We begeleiden jullie in het maken van afspraken, stellen van grenzen en uiten van wensen.

Contactherstel grootouders, broers, zussen

Wanneer er een ruzie ontstaat tussen ouders en hun volwassen kind, heeft dit vaak tot gevolg dat de grootouders hun kleinkinderen niet meer kunnen zien. Wanneer broer(s) en/of zus(sen) ruzie hebben, kan de hele familie hierdoor uiteen vallen. Dit bijkomend verlies is heel moeilijk.

Familiebedrijf

Een familiebedrijf is een heel mooie onderneming. Met familie professioneel samenwerken is echter niet evident. Vaak wordt er de focus op werken gelegd, maar wordt de onderlinge communicatie verwaarloosd, waardoor ergernissen, onevenwicht en ruzies ontstaan. Familiale verhoudingen laten zich soms te veel voelen op de werkvloer :  de leeftijd en volgorde van broers en zussen primeert soms op talent; wanneer schoonfamilie meewerkt ontstaan aparte kernen waardoor het evenwicht zoek raakt; ongelijke behandeling van de kinderen door de ouders lokken conflicten uit…

Wij helpen jullie om de neuzen opnieuw in dezelfde richting te zetten zodat jullie weer voor dat mooie gezamenlijk doel kunnen gaan, met name de groei van het familiebedrijf. Dat doen we door te duiden wat wel en wat niet werkt in de samenwerking (grenzen stellen), incidenten uit het verleden een plaats te geven en heldere afspraken te maken voor de toekomst.

Hulp nodig bij een familiale kwestie of discussie?