Skip to main content

Zakelijke bemiddeling

Op de werkvloer

Wanneer in een organisaties veranderingen worden doorgevoerd, zoals een fusie of overname, beleeft het personeel vaak een moeilijke periode. Er worden mensen afgedankt, functies gewijzigd en nieuwe personeelsleden doen hun intrede. Dat vraagt veel aanpassingen van veel verschillende mensen tegelijk. Iedereen heeft tijd nodig om zijn positie te zoeken en opnieuw in te nemen. Als werkgever is het niet eenvoudig om ontslaggesprekken, onderhandelingen of gesprekken bij conflicten (tussen leidinggevende en een werknemer of werknemers onderling) te voeren. Wij begeleiden u als werkgever bij deze gesprekken en bemiddelen bij conflicten, zodat de neuzen opnieuw in de dezelfde richting wijzen. Ook in verzuurde relaties met vakbondsafgevaardigden verhelderen we  de legitimatie van elkaars belangen en zoeken een manier van werken waarbij de onderneming en zijn werknemers beter wordt.

Bemiddeling met ondernemers en vrije beroepers

Nergens zijn er zoveel conflicten als in associaties van vrije beroepers en partners in ondernemingen wanneer het over de verdeling van het geld gaat. Wie heeft welke inspanningen gedaan en wie verdient wat? Moeilijke gesprekken waarin onderling vaak niet het achterste van de tong wordt getoond. Opgekropte frustraties leiden tot een slechte sfeer, tot het vormen van kampen of tot conflicten. Wij begeleiden de associatie of partners en individuen in de groep om te verwoorden wat hun verwachtingen tegenover elkaar zijn op financieel en organisatorisch vlak, waarna duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt die voor iedereen werken.

Bemiddeling is ook een snelle en goedkope manier om een conflict over een levering, uitvoering van werken of betwisting van een factuur op te lossen. Vooral wanneer u met de andere partij in de toekomst nog professioneel moet samenwerken of privé nog tegenkomt, is het een goed alternatief voor een gerechtelijke procedure, waarbij eigenlijk alleen verliezers zijn. Bemidddeling is immers steeds toekomstgericht en zorgt er niet enkel voor dat het conflict wordt opgelost, maar maakt het ook mogelijk dat partijen daarna in goede verstandhouding en met duidelijke afspraken verder kunnen samenwerken of sociaal met elkaar kunnen omgaan.

Burenruzie

Je kiest je buren niet. Wat als ze er een hele andere visie op na houden wat betreft geluidshinder, eigendomsgrens vaststellen, aanplantingen, huisdieren, respectvol omgaan met elkaar,… Woon je in een appartement, dan is de kunst om met de mede-eigenaars rustig samen te leven een nog grotere uitdaging. Wil je een burenruzie vermijden of toch iets bespreken met buren waarmee je in conflict ligt? Nodig hen met een persoonlijke boodschap uit via de “Raad ons aan”-knop om aan onze bemiddelingstafel conflicten uit te praten en duidelijke afspraken te maken. Wij bewaken de communicatie en zoeken mee naar een oplossing zodat jullie opnieuw zonder spanningen naast elkaar kunnen wonen. Beter een goede buur dan een verre vriend.

Hulp nodig bij een familiale kwestie of discussie?