Skip to main content

Gelukkig
verdeeld

Familiale bemiddeling

Aangifte en bemiddeling
nalatenschap

Wij helpen je graag verder

Voor ons is je vermogen, je erfenis of de kostbare tijd met je kinderen en familie gelukkig verdeeld wanneer ze passen in het toekomstplan waar jij voor wilt gaan.  Wij zijn erkende bemiddelaars en bundelen onze expertise op juridisch, fiscaal, financieel, notarieel en pedagogisch vlak om jou optimaal bij te staan met raad en daad. Wij helpen je graag verder in heel Vlaanderen.  Contacteer ons vrijblijvend.

Meer over onsContacteer ons

Onze praktijkgebieden

ONZE EXPERTISE

Uit elkaar gaan

EOT | huwelijk| samenwonen| onroerend goed | inboedel| wagen| verzekeringen pensioenen| schulden| gelden| beleggingen| vennootschap| huisdieren | huurwoning| ouderschapsplan| verblijfsregeling| rustige wissel| kosten| inkomensverhouding| belastingsvoordeel| domicilie| kindrekening| communicatie| beslissingen| opvoeding

Huwelijks- en samenlevingscontracten

samengesteld gezin | erfrechten| stiefkind | testament | eigen vermogen | inbreng | langstlevende | echtgeno(o)t(e) | gezinswoning

Ouderschap na scheiding

Ouderschapsplan | conflict ouders | aanpassingen | verhuis | nieuwe job | nieuwe gezinssamenstelling | fiscale en erfrechtelijke gevolgen | conflict ouder-kind | contactherstel

Aangifte nalatenschap

administratieve verwerking | bemiddeling erfgenamen | berekening successierechten | waardebepaling | woning | inboedel

Familieruzie

contactherstel | (groot)ouders | uitpraten familieruzies | familiebedrijf | zorg (groot)ouders | schoonfamilie

Zakelijke bemiddeling

begeleiden gesprekken | overname | herorganisatie | conflict werkgever-werknemer(s)(organisaties) of werknemers onderling | dading | onderhandelen einde arbeidsovereenkomst | klant | leverancier | aandeelhouders onbetaalde factuur | overname handelszaak | Burenruzie | mede-eigenaars (ver)huurder | arts-patiënt | school-ouder