Skip to main content

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling steunt op volgende 4 pijlers :

De bemiddeling is op elk moment vrijwillig : Op elk ogenblik kan elke partij de bemiddeling stopzetten. Je bent niet gebonden aan een traject. Je betaalt per afspraak en per opgesteld document. Je zit aan de bemiddelingstafel omdat je het zelf wilt, omdat je wilt dat het goed geregeld wordt of omdat je wilt dat het anders en beter wordt.

Meestal zitten cliënten rond onze tafel omdat er conflict is nadat hen iets postief werd ontnomen of omdat ze iets positief willen realiseren. Wij brengen de discussie steeds terug naar de kern en zoeken oplossingen zodat die negatieve communicatie, die zoveel energie vreet, kan stoppen.

De bemiddelaar is steeds onpartijdig. Onpartijdig is zeker niet onverschillig. Daarom noemen we het zelf liever meerzijdig partijdig. Wij engageren ons om even betrokken te zijn naar elke cliënt toe. Wij werken voor elke partij even hard. Wij willen van elke clënt weten wat hen drijft.

Om de onpartijdigheid te waarborgen, zijn alle partijen in principe aanwezig bij de afspraken. Een eerste afspraak voor informatie is mogelijk. Wanneer dit de partijdigheid van de bemiddelaar bij verdere afspraken in het gedrang zou brengen, neemt een andere bemiddelaar het graag over.

De bemiddelaar bewaart of herstelt het evenwicht tussen partijen. Enkel op die manier kunnen afspraken gemaakt worden waar elke partij op lange termijn tevreden mee is. Ontevredenheid na een verdeling bij scheiding kan immers jarenlang de gezamenlijke zorg voor de kinderen hypothekeren.

De partijen engageren zich om respectvol naar elkaar te luisteren en op constructieve wijze mee te zoeken naar een oplossing. Wanneer tijdens de bemiddeling dit engagement afwezig blijkt, kan de bemiddelaar de bemiddeling stopzetten.

Deelnemen aan een bemiddeling is een zoektocht met een einddoel. Er wordt van elke partij verwacht oprecht aan te geven welke belangen spelen. Enkel zo kan de ander er immers rekening mee houden en kan iets opgebouwd worden. Dit vraagt een zekere openheid, hetgeen in een conflict of delicate situatie juist moeilijk is. Wij zorgen voor het veilige kader dat hiervoor nodig is.

De bemiddeling is vertrouwelijk, ook tegenover de rechtbank. Alle gesprekken en onderhandelingen alsook de documenten die op tafel worden gelegd, vallen onder de geheimhoudingsplicht van de bemiddelaar en de partijen. In geval het conflict later toch nog aan de rechtbank wordt voorgelegd, mag de bemiddelaar geen informatie over de bemiddeling vrijgeven. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke informatie als voor de houding van de partijen.

Bij een gerechtelijke bemiddeling zal de bemiddelaar enkel aan de rechtbank laten weten of er een (gedeeltelijk) akkoord is of dat de bemiddeling is stopgezet. Wie wel of niet heeft meegewerkt of wie de bemiddeling heeft stopgezet, mag niet worden meegedeeld.

De geheimhoudingsplicht is ook ingevoerd om aan de partijen de mogelijkheid te geven om zaken op tafel te leggen die ze niet voor een rechtbank willen of kunnen regelen.

Partijen hebben dus niets te verliezen om bemiddeling te proberen.

Hulp nodig bij een familiale kwestie of discussie?